de'Cafe Sihat

Peluang Perniagaan

Pelan Pemasaran A

1. Untung Runcit (+-20%)  
2. Bonus Kemajuan Kumpulan (20%)
Picture
3.Bonus Kemajuan Eksekutif (45%)
Picture
4. Bonus Kemajuan Generasi (20%)
Picture
5.Bonus Jualan Syarikat
6.Insentif Kenaikan Pangkat (RM1000)
7.Insentif Perkembangan Rangkaian (IPR)
8.Bonus Korporat (5%)
9.Bonus Stokis

Pelan Pemasaran B

AGIHAN PELAN A DAN PELAN B
Picture
10. BONUS UNILEVEL
Picture
11. BONUS KEPIMPINAN BINTANG
Picture
12. BONUS INFINITI
Picture

Di Bawah Syarikat: DE'CAFE SIHAT ( 002004234-V )